Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 10/14/2017 in all areas

  1. 1 point
    kung paano malalaman na scam mga yan, simple logic lang naman yan sir @jameshop007 ito yung logic na natutunan ko nung nagwowork pa ako nun sa DTI sir. "HIGH RATE = HIGH RISK" na scam "LOW RATE = LOW RISK na scam pag malaki ang pay-out magtaka ka na.
×